Regulatory rapportage voor AIFMD, CRD IV, Solvency II, MiFID II, FATCA en AnaCredit   

Privacyverklaring

In deze Verklaring wordt uiteengezet hoe wij bij DataTracks uw persoonsgegevens, verzameld via onze website, verzamelen, gebruiken, bewaren en openbaar maken.

WIE WE ZIJN

Bij DataTracks helpen wij onze klanten met het voorbereiden van foutloze verslagen betreffende de regelgeving, tijdig en met minimale inspanning.

Jaarlijks bereiden wij meer dan 14,000 XBRL verklaringen voor die ingediend worden bij regelgevers zoals de SEC in de Verenigde Staten, HMRC in het Verenigd Koninkrijk, Revenu in Ierland, ACRA in Singapore, MCA in Indië en EU regelgevers zoals ESMA, EBA en EIOPA.

Dankzij onze 16 jaar lange ervaring in het voorbereiden van meer dan 195,000 nalevingsrapporten in XBRL, XML, iXBRL en EDGAR formaten, zijn onze oplossingen en diensten ontworpen om kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksgemak te waarborgen.

U kunt meer informatie over ons vinden op https://www.datatracks.eu/nl/over

Wij zijn de gegevensbeheerder van de informatie die we van u verkrijgen bij uw bezoek aan onze website.

ONS ENGAGEMENT

Onze praktijken betreffende informatieverwerking worden voortdurend geëvalueerd om te verzekeren dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG), 2018 naleven evenals “Aanvaardbare Beveiligingsprocedures en Voorschriften betreffende Gevoelige Persoonsgegevens en Informatie, 2011” onder paragraaf 43A van de Indische Wet op Informatietechnologie (Amendement), 2008.

Informatieverzameling

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende manier op onze website:

 • ia informatie die u ons hebt verstrekt wanneer u onze website bezoekt
  • U vult ons “Vraag Gratis Proefperiode Aan” formulier in en verzendt uw Naam, E-mailadres, Telefoon, Organisatie, Land
  • U vult ons “aanmeldformulier” in en verzendt uw Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
  • U vult ons “contactformulier” in en verzendt uw Naam, Uw E-mail
  • U vult ons “emailformulier” in en verzendt uw E-mailadres
  • U vult ons “offerteformulier” in en verzendt uw Naam, E-mailadres
  • U vult ons “Vraag om gecontacteerd te worden” formulier in en verzendt uw Naam, E-mailadres
  • U chat met ons via FreshChat, waarbij we uw sessie-ID, Naam, E-mailadres, Telefoonnummer bewaren
  • U belt ons waarbij we uw Telefoonnummer, Naam en E-mailadres bewaren om contact met u te kunnen opnemen
  • U stuurt ons e-mails waarbij we uw Naam en E-mailadres bewaren om contact met u te kunnen op nemen.
 • Via Feedback
  Als u onze website bezoekt als een bezoeker dan bewaren wij uw feedback die u geeft om uw ervaring te beoordelen en het bericht dat u ons stuurt om ons uw ervaring te laten weten.
 • Via cookies op onze website
  Cookies vergaren uw informatie wanneer u onze website bezoekt. Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij u naar de paragraaf over “Cookies Informatie” in deze Verklaring.

Doeleinde & Gebruik van Informatie

Wij gebruiken de verzamelde Persoonsgegevens om:

 • Een gratis proefperiode aan te bieden.
 • Contact met u op te nemen in verband met onze Oplossingen en/of Diensten
 • Vragen, technische problemen of klachten te beantwoorden
 • Uw activiteiten op onze website op te volgen
 • Feedback en prestaties van de website op te volgen

Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens zolang als nodig voor de uitvoering van de respectieve doeleinden zoals vermeld in deze paragraaf.

Keuze & Toestemming

Elke pagina op onze website waar uw Persoonsgegevens worden verzameld, vermeldt de doeleinden van de informatieverzameling. Als u toestemt met het doeleinde, kan u uw gegevens verstrekken en geeft u daarbij uw toestemming aan ons om deze gegevens te gebruiken voor de vermelde doeleinden.

Als, te allen tijde, wij besluiten om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor ander doeleinden, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en vragen om uw toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons op de hoogte te brengen in de “Contacteer Ons” paragraaf. Gevolgen van de intrekking zullen aan u bekend worden gemaakt wanneer u contact met ons opneemt en met uw toestemming, zal uw aanvraag tot intrekking worden uitgevoerd.

Cookie Informatie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer door websites die u bezoekt. Zij worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken, als ook om informatie te geven aan de houders van de website.

Hieronder vind u een lijst van cookies die gebruikt worden op onze website samen met een beschrijving waarvoor ze gebruikt worden.

Sl. Nr. Naam van Cookie Houder 1ste/3de Partij Vervaltermijn Doeleinde
1 _ga Google Analytics 3de Partij 2 jaar Unieke Bezoeker ID Tracking
2 _ga_gtag_UA_72257791_1 Google Analytics 3de Partij Geldig tot browsersess Geldig tot browsersess
3 _gid Google Analytics 3de Partij 24 uren Gebruik om onderscheid te maken tussen bezoekers
4 wooTracker Woopra Analytics software 3de Partij 2 jaar Meet de prestaties van de Site

U kunt meer gedetailleerde informatie over cookies vinden en u browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren door een bezoek te brengen aan http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Voor meer informatie over deze cookies van derden zie:

Per Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Per Woopra Analytics:

https://www.woopra.com/privacy/#Our_Use_of_Cookies_and_Other_Tracking_Mechanisms

Elke derde partij is onderworpen aan eigen privacyverklaringen. Gelieve deze privacyverklaringen grondig door te nemen betreffende meer informatie over deze privacypraktijken.

Openbaarmaking

Wij maken gebruik van de diensten van Rackspace, IBM Softlayer en gelijkaardige Cloud Computing ondernemingen om uw persoonsgegevens die u ons verstrekt op onze website te bewaren. Deze bedrijven bieden ons diensten aan onder zeer strikte geheimhoudingsovereenkomsten en beschikken niet over het individuele recht om deze gegevens te delen met derden zonder onze toestemming.

Uw Persoonsgegevens zullen niet worden openbaar gemaakt zonder uw toestemming. Met uitzondering wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de naleving van juridische verplichtingen en/of verplichtingen door de wetshandhaving. Wij zullen dit doen in navolging van de noodzakelijke eerlijke rechtsbedeling.

Wij stellen alles in het werk, waar mogelijk, dat dergelijke verplichte openbaarmakingen aan u worden meegedeeld.

Toegang & Verbetering

U kunt uw persoonsgegevens bijwerken of verbeteren door het nummer van onze ondersteuningsdienst te bellen zoals vermeld op onze website.

Databeveiliging

Wij streven de bescherming van uw Persoonsgegevens die in ons bezit zijn na.

Wij nemen passende fysieke, technische en leidinggevende maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, wijziging, overdracht en verwijdering.

Gegevensoverdracht

Wanneer DataTracks gegevens namens u verwerkt dan zal het de vereisten van de AVG naleven.

Gegevensverwerking kan worden uitgevoerd buiten de EER indien dit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van onze diensten en ondersteuning.

DataTracks bevestigt tevens dat het dezelfde verplichtingen oplegt aan de ondernemingen in onze groep buiten de EER, als deze die opgelegd worden aan de Onderneming krachtens de AVG.

Klik hier om een afschrift van het document over de veiligheid en de veiligheidsmaatregelen te bemachtigen. Klik hier om ons te contacteren.

Links naar andere websites.

Onze websites heeft links die u doorverwijzen naar onze sociale netwerksites van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Deze pagina’s worden gehost op sociale netwerksites die zijn onderworpen aan eigen privacyverklaringen. Gelieve deze privacyverklaring grondig door te nemen voor meer informatie over deze privacypraktijken

Privacy van Kinderen

Onze website is niet geschikt voor kinderen onder 18 jaar. Persoonsgegevens van kinderen zullen niet bewust worden verzameld.

DIRECT MARKETING

We kunnen gebruik maken van uw gegevens om u informatie over DataTracks producten en diensten aan te bieden. Direct marketing is van belang voor ons om voortdurend onze producten en alsook de gebruikservaring van onze diensten en producten voor de consument te evalueren, ontwikkelen of te verbeteren. Wij kunnen u marketingberichten sturen via de post, e-mail, telefoon, sms, pushberichten, sociale media, geautomatiseerde telefoonoproepen, en beveiligde tekstberichten via een externe dienstverlener. U kan kiezen hoe u onze marketingberichten ontvangt of u kan kiezen om deze berichten niet meer te ontvangen.

Mededeling van Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We zullen de Privacyverklaring bijwerken met een nieuwe ingangsdatum vermeld aan het hoofd van de verklaring. De verwerking van uw Persoonsgegevens zal worden onderworpen aan de praktijken zoals beschreven in de nieuwste versie van de Privacyverklaring startend vanaf de ingangsdatum.

Rechten aangeboden op grond van AVG

Als u de website bezoekt van binnen de Europese Economische Ruimte, dan beschikt u over de volgende bijkomende rechten:

Rechten op grond van AVG Hoe we uw rechten bewerkstelligen
Recht op informatie

Wij ondersteunen dit recht via onze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring beschrijft hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen via onze website. Voor meer informatie, kunt u ons altijd contacteren

Recht op toegang U kunt ons contacteren om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens samen met informatie betreffende de doeleinden, openbaarmaking, categorieën van Persoonsgegevens, opslagperiode, bron van de verzameling van Persoonsgegevens, en bevestiging of de gegevens al werden verwerkt
Recht op verbetering U kunt contact opnemen met onze ondersteuningsdiensten om informatie te verbeteren
Recht op verwijdering U kunt ons contacteren om uw Persoonsgegevens te verwijderen
Recht op de beperking van verwerking

U kunt ons contacteren en vragen om verdere verwerking te beperken indien:

 • U de juistheid van de Persoonsgegevens betwist en u de verwerking ervan wilt beperken voor een bepaalde periode waarin wij de Persoonsgegevens kunnen verifiëren
 • U vindt dat de verwerking van de Persoonsgegevens onwettig is en u vraagt om de gegevens te beperken in plaats van te verwijderen
Recht op gegevensportabiliteit U kunt ons contacteren om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd en machine leesbaar formaat te krijgen en, als u wenst, kunt u de gegevens overbrengen naar een andere organisatie
Recht van bezwaar De door u geleverde gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. U kan te allen tijde kiezen om deze niet meer te ontvangen door met ons contact op te nemen of door te kiezen voor de optie Uitschrijven in de e-mails die naar u werden verstuurd. 
Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluiten, inclusief profilering Wij verwerken u gegevens niet voor geautomatiseerde besluiten, inclusief profilering
Recht om klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw normale verblijfsplaats, werklocatie of plaats van een vermeende inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor de toepassing in het Verenigd Koninkrijk, de toezichthoudende autoriteit is de Information Commissioner’s Office (ICO), waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn op: https://ico.org.uk/global/contact-us/

Wij zullen uw identiteit verifiëren wanneer uw gebruik maakt van uw rechten. Voor de gebruikmaking van uw rechten en informatie over de beperkingen, kunt u ons contacteren op de hierna vermelde contactgegevens.

Contacteer Ons

Voor verdere vragen of klachten met betrekking tot privacy, of gebruikmaking van uw rechten op grond van de AVG, kunt u ons bereiken op:

Naam: Sriraman Ranganathan

Contact Nr.: +44 (20) 3608 1300

E-mailadres Contactpersoon: cfo@datatracks.com

DTracks Limited

Belgrave House, 39-43 Monument Hill,

Weybridge, Surrey, KT13 8RN

Verenigd Koninkrijk


DataTracks Global Private Limited

#05-01 Grand Building 17 Phillip St

Singapore 048695


DataTracks Europe B.V.

Zekeringstraat 41D, 1014BV Amsterdam,

The Netherlands.

Uw vragen zullen worden beantwoord uiterlijk één maand na ontvangst van dergelijke verzoeken. In geval van vertraging bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken, dan zal u van deze vertraging op de hoogte worden gebracht uiterlijk één maand na ontvangst het verzoek.


Specialists in XBRL and regulatory reports

DataTracks prepares more than 14,000 XBRL statements annually for filing with regulators such as SEC in the United States, HMRC in the United Kingdom, Revenue in Ireland, Eurofiling compliance reports in Europe, ACRA in Singapore and MCA in India. Honed by our experience of preparing more than 195,000 compliance reports, our solutions and services are designed to assure quality, reliability and ease of use.

195,000+

compliance reports

19,400+

Clients

12

Regulations

16+

years experience


Blog

How XBRL submission to ESMA is different from the one to HMRC?

03/24/2021 ||By: Nivetha

If you are a listed company in the UK, you are most likely, aware of the EU Transparency Directive that requires companies with equity or debt listed on an EU-regulated market, to publish their consolidated annual financial reports (AFRs) each year.  In 2019, you were probably preparing to get your reports ready to be filed […]


Blog

ESMA Publishes XBRL Taxonomy and Conformance Suite to Implement ESEF

02/24/2021 ||By: Nivetha

The ESEF Regulation – What it is and what it aims to do The European Single Electronic Format, also known as the ESEF regulation, was introduced to facilitate access, analysis, and comparison of annual financial reports. By allowing greater transparency and bringing the financial reporting process up a notch, the ESEF regulation is aimed at […]


Blog

Updates in Reporting Framework 3.0 and Technical Standards on Pillar 3 Disclosure

02/09/2021 ||By: Nivetha

The EBA continually strives to update the reporting framework for improved consistency and quality of financial reports being submitted. In its efforts to do so, EBA has published a new reporting framework, updating the mapping of quantitative disclosure data and supervisory reporting. This framework is an update of reporting framework 2.10, which aims to foster […]